Đối với khách hàng

Thiên Phú Tài coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Nổ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất. Thiên Phú Tài coi sự hài lòng của khách hàng làm thước đo của sự thành công